Skibsmålingsloven § 5

  1. § 5
    På grundlag af målingen udsteder den autoriserede, jf. § 4, et internationalt målebrev (1969).
  2. Stk. 2.
    Målebrevet skal være affattet i overensstemmelse med konventionens artikel 9, stk. 2, på en af Søfartsstyrelsen godkendt formular.
  3. Stk. 3.
    Rettelser eller tilføjelser til målebrevet må kun foretages af Søfartsstyrelsen eller en af denne bemyndiget person eller institution eller af den autoriserede.