Skattetvistbilæggelsesloven § 2

  1. § 2
    Rådets direktiv 2017/1852/EU af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union gælder her i landet.
  2. Stk. 2.
    Den kompetente domstol, jf. voldgiftsdirektivet artikel 7, 11 og 15, er den byret, i hvis retskreds den pågældende berørte person har hjemting i Danmark.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af direktivet.