Skattetvistbilæggelsesloven § 1

  1. § 1
    Konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, som ændret senest ved Rådets afgørelse af 9. december 2014 om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, gælder her i landet.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler med henblik på opfyldelsen af konventionen.