Skattekontrolloven § 63

  1. § 63
    Skifteretten, bobestyreren, privat skiftende arvinger eller en efterlevende ægtefælle skal efter anmodning give told- og skatteforvaltningen enhver oplysning af betydning for en korrekt skatteansættelse af afdøde og af boet.
  2. Stk. 2.
    Skifteretten skal foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om hvert enkelt dødsbo, der behandles af skifteretten.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 2.