Skattekontrolloven § 10

 1. § 10
  Fysiske personer, der modtager en årsopgørelse efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 1, skal give told- og skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2 senest den 1. maj i året efter indkomstårets udløb, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Følgende personer skal senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb give told- og skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i § 2:
  1. 1) Personer, som modtager en årsopgørelse, men som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive et oplysningsskema, jf. § 8, stk. 1, nr. 2.
  2. 2) Personer, som modtager en servicemeddelelse, jf. § 8, stk. 2.
  3. 3) Personer, som giver told- og skatteforvaltningen meddelelse som nævnt i § 8, stk. 3.