Skatteindberetningsloven § 60

  1. § 60
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.