Skatteindberetningsloven § 55

  1. § 55
    Skatteministeren kan fastsætte generelle regler om selve indberetningen.