Skatteindberetningsloven § 35

  1. § 35
    Beskæftigelsesministeriet skal for hver enkelt bidragsyder hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen om de fleksydelsesbidrag, der efter lov om fleksydelse er modtaget i det forudgående kalenderår.