Skatteindberetningsloven § 34

 1. § 34
  Udbetaling Danmark skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag.
 2. Stk. 2.
  Indberetningen skal indeholde oplysning om:
  1. 1) Identiteten af den bidragspligtige.
  2. 2) Identiteten af den bidragsberettigede.
  3. 3) Størrelsen af det betalte bidrag i det forudgående kalenderår med angivelse af, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.