Skatteindberetningsloven § 3

  1. § 3
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning af oplysninger efter §§ 1 og 2. For ydelser, der udbetales efter indtjeningsperiodens udløb, kan skatteministeren fastsætte regler om, for hvilken måned indberetningen skal ske.