Skatteindberetningsloven § 21

  1. § 21
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke værdipapirer der omfattes af indberetningspligten efter §§ 18 og 19.