Skatteforvaltningsloven § 6

 1. § 6
  Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:
  1. 1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme.
  2. 2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.
  3. 3) Ejendomsvurderingsloven.
 2. Stk. 2.
  En klage omfattet af stk. 1 skal dog afgøres af Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen, hvis klagen henvises til afgørelse i Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen, jf. §§ 6 a eller 6 b.