Skatteforvaltningsloven § 54

 1. § 54
  Godtgørelsesberettigede er følgende udgifter, når de ifølge regning skal betales eller er betalt:
  1. 1) Udgifter til sagkyndig bistand, medmindre den sagkyndige er ansat hos den godtgørelsesberettigede.
  2. 2) Retsafgifter bortset fra beløbet som nævnt i § 35 c.
  3. 3) Udgifter til syn og skøn.
  4. 4) Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, i det omfang der ikke er tale om dokumentation for kontrollerede transaktioner eller revisorerklæringer efter skattekontrollovens kapitel 4.
  5. 5) Pålagte sagsomkostninger.
  6. 6) Udgifter til en sagkyndigs udtalelse om, hvorvidt en afgørelse i en klage- eller retssag bør prøves ved domstolene.
 2. Stk. 2.
  De godtgørelsesberettigede udgifter reduceres med:
  1. 1) Tilkendte sagsomkostninger.
  2. 2) Offentlig retshjælp.
  3. 3) Afgiftstilsvar, der kan fradrages som indgående moms efter lov om merværdiafgift (momsloven).