Skadesforsikringsafgiftsloven § 4

 1. § 4
  Præmierne vedrørende følgende forsikringer er fritaget for afgift:
  1. 1) Forsikringer, der tegnes af gensidige skadesforsikringsvirksomheder, der ikke er undergivet tilsyn.
  2. 2) Forsikringer, der tegnes i medfør af lov om arbejdsskadesikring.
  3. 3) Sø-, transport- og luftfartsforsikringer.
  4. 4) Kreditforsikringer og kautionsforsikringer.
  5. 5) Genforsikringskontrakter.
  6. 6) Lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven.
  7. 7) Arbejdsløshedsforsikring i anerkendte arbejdsløshedskasser omfattet af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.