Skadesforsikringsafgiftsloven § 2

  1. § 2
    Afgiften udgør 1,1 pct. af forsikringspræmien.