Skadesforsikringsafgiftsloven § 19

  1. § 19
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.