Skadesforsikringsafgiftsloven § 17

  1. § 17
    Opkrævningslovens §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse.