Skadesforsikringsafgiftsloven § 12

  1. § 12
    Følgende juridiske og fysiske personer hæfter for afgiften:
    1. 1) Forsikringsvirksomheden og en herboende repræsentant omfattet af § 6, stk. 3, hæfter solidarisk for betaling af afgiften.
    2. 2) En forsikringstager hæfter for afgiften af afgiftspligtige forsikringspræmier, hvis den afgiftspligtige forsikringsvirksomhed har forretningssted uden for EU og er omfattet af registreringspligten i § 6, stk. 3, men har undladt at registrere sig.