Serviceloven § 96 c

  1. § 96 c
    Hvis en borger, der modtager tilskud efter §§ 95 og 96, dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket.
  3. Stk. 3.
    Social- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling.