Serviceloven § 81 a

  1. § 81 a
    Kommunalbestyrelsen skal i et møde træffe beslutning om samt offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.
  2. Stk. 2.
    Ældreministeren fastsætter nærmere regler om kommunalbestyrelsens forpligtelser efter stk. 1.