Serviceloven § 2 a

 1. § 2 a
  Personer, der på grund af deres aktiviteter under anden verdenskrig modtager erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, kan visiteres direkte fra udlandet til et plejehjem, jf. § 192, der har personale med særlig ekspertise i at pleje personer, der lider af kz-syndrom.
 2. Stk. 2.
  For at kunne blive visiteret til et plejehjem efter stk. 1 skal de pågældende
  1. 1) opfylde betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark og
  2. 2) opfylde de gældende betingelser for visitation til plejehjem i den kommune, hvor plejehjemmet ligger.
 3. Stk. 3.
  Ældreministeren fastsætter nærmere regler om dokumentation for, at visitationsbetingelserne er opfyldt.