Serviceloven § 189

 1. § 189
  Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
 2. Stk. 2.
  Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004 ophæves.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i §§ 6 og 194 træder i kraft den 1. januar 2006. Bestemmelserne i §§ 190 og 191 træder i kraft den 1. juli 2005.
 4. Stk. 4.
  Tilbud oprettet før den 1. januar 2007 skal registreres i Tilbudsportalen inden den 1. april 2007, jf. § 14, stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Bestemmelsen i § 179 har virkning fra og med udbetaling af forskudsrefusion, der finder sted ultimo december 2006.