Serviceloven § 179

  1. § 179
    Staten yder forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigende udgifter efter denne lov.