Serviceloven § 173

  1. § 173
    Kommunen afholder endeligt udgifterne efter denne lov.