Serviceloven § 150 c

 1. § 150 c
  Følgende enheder skal registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. dog stk. 2:
  1. 1) Plejehjem m.v., jf. § 192.
  2. 2) Plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap.
  3. 3) Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.
  4. 4) Andre tilsvarende boligenheder, herunder midlertidige pladser, hvor hjælpen udgår fra servicearealer og der er tilknyttet fast personale.
  5. 5) Leverandører, som leverer hjælp efter § 83, jf. § 91.
 2. Stk. 2.
  Registreringspligten efter stk. 1 omfatter ikke enheder, hvor hjælpen og støtten til borgerne i enheden i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85.
 3. Stk. 3.
  Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om registrering efter stk. 1, herunder om, at registrering skal ske elektronisk.