Serviceloven § 137 j

 1. § 137 j
  Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at en anbragt i en boform, jf. § 108, kan låses inde i sin bolig om natten i op til 8 timer i perioden mellem kl. 21.00 og 8.00, hvis der er nærliggende risiko for, at den anbragte ellers vil undvige fra boformen.
 2. Stk. 2.
  Afgørelse om indgreb efter stk. 1 forudsætter, at
  1. 1) indgrebet er forsvarligt og ikke indebærer en sundhedsmæssig risiko for den anbragte,
  2. 2) den anbragte ikke er selvmordstruet,
  3. 3) den anbragte har tilkaldemulighed fra boligen, som den pågældende er i stand til at betjene, og at personalet via den kan tilkaldes,
  4. 4) den anbragte har adgang til toilet og vand i sin bolig og
  5. 5) der iværksættes jævnlig overvågning i det tidsrum, hvor den pågældende er låst inde.