Serviceloven § 130

 1. § 130
  Som grundlag for kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 125, 126 a, 127 og 128 skal der foreligge
  1. 1) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne,
  2. 2) oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne,
  3. 3) oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og
  4. 4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.