Serviceloven § 124 b

 1. § 124 b
  Personalet kan anvende fysisk guidning over for personer som led i omsorgen, herunder for at sikre tryghed og trivsel på bo- og dagtilbud. Fysisk guidning kan anvendes
  1. 1) af hensyn til personen selv for at sikre dennes tryghed og værdighed,
  2. 2) af hensyn til andre i situationer, hvor personens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller
  3. 3) i situationer, hvor en beboer på et bo- eller dagtilbud er gået ind i en anden beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det.
 2. Stk. 2.
  Fysisk guidning efter stk. 1 må ikke indebære fastholdelse.
 3. Stk. 3.
  Fysisk guidning er ikke magtanvendelse eller et indgreb i selvbestemmelsesretten. Der skal derfor ikke ske registrering og indberetning efter § 135 a.