Serviceloven § 12

  1. § 12
    Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.
  2. Stk. 2.
    Opgaverne efter stk. 1 kan varetages i samarbejde med andre kommuner.