Serviceloven § 105

  1. § 105
    Kommunalbestyrelsen skal aflønne efter indsats under beskæftigelse efter §§ 103 og 104.
  2. Stk. 2.
    Social- og boligministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om løn m.v. efter stk. 1 og regler om støtte til befordringsudgifter i tilknytning til tilbud efter §§ 103 og 104.