Seniornedslagsloven § 17

  1. § 17
    Arbejdsmarkedets Tillægspension yder administrativ bistand i forbindelse med administrationen af denne lov.