Seniornedslagsloven § 10

  1. § 10
    Afgørelsen af, i hvilket omfang personen er berettiget til nedslag, fremgår af personens årsopgørelse for det indkomstår, hvori denne fylder 64 henholdsvis 65 år. Dette gælder dog ikke, hvis personen kan være omfattet af § 6 og ikke har fået en afgørelse efter § 14 eller et bindende svar herom eller ikke over for Arbejdsmarkedets Tillægspension har fremlagt dokumentation efter § 4, stk. 3, nr. 2. I disse tilfælde kan personen anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse af ansættelsen efter eventuelt at have fremlagt dokumentation over for Arbejdsmarkedets Tillægspension.