Selvstyreloven § 18

  1. § 18
    Udkast til administrative forskrifter, der omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Grønland, skal inden udstedelsen fremsendes til Grønlands Selvstyre til udtalelse.
  2. Stk. 2.
    Udstedelse af administrative forskrifter, der indeholder bestemmelser, som udelukkende gælder for Grønland eller har særlig betydning for Grønland, afventer selvstyrets udtalelse.
  3. Stk. 3.
    Der kan fastsættes en frist for afgivelse af udtalelser omfattet af stk. 2.