Selvstyreloven § 17

  1. § 17
    Regeringens forslag til love, der omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Grønland, skal inden fremsættelsen for Folketinget fremsendes til Grønlands Selvstyre til udtalelse.
  2. Stk. 2.
    Regeringen afventer selvstyrets udtalelse inden fremsættelsen for Folketinget af regeringsforslag til love, der indeholder bestemmelser, som udelukkende gælder for Grønland eller har særlig betydning for Grønland.
  3. Stk. 3.
    Der kan fastsættes en frist for afgivelse af udtalelser omfattet af stk. 2.