Selskabsskatteloven § 23

  1. § 23
    Af den efter reglerne i denne lov udredede indkomstskat tilfalder 15,24 pct. den eller de kommuner, hvori selskabet eller foreningen m.v. har drevet virksomhed, jf. bestemmelserne i lov om kommunal indkomstskat. For indkomståret 2014 udgør satsen 13,68 pct. For indkomståret 2015 udgør satsen 14,27 pct.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelserne i stk. 1, finder ikke anvendelse for DSB, Energinet.dk, Naviair og Danpilot og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.