Sektorforskningsloven § 7

  1. § 7
    Sektorforskningsinstitutionen kan modtage tilskud fra andre ministerier.
  2. Stk. 2.
    Sektorforskningsinstitutionen kan modtage tilskud og gaver fra anden side end fra bevillingslovene.
  3. Stk. 3.
    Sektorforskningsinstitutionen kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.