Sektorforskningsloven § 2

 1. § 2
  En sektorforskningsinstitution driver forskning indtil højeste internationale niveau med bl.a. det formål at
  1. 1) rådgive inden for institutionens kerneområder,
  2. 2) udføre myndighedsopgaver,
  3. 3) udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte,
  4. 4) formidle, herunder varetage, viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter og
  5. 5) udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver.
 2. Stk. 2.
  En sektorforskningsinstitution udfører sin forskning inden for sit formål uafhængigt af vedkommende minister og skal værne om videnskabsetikken.