Sektorforskningsloven § 12

  1. § 12
    Vedkommende minister kan beslutte, at klager over en sektorforskningsinstitutions afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.