Sektorforskningsloven § 11

  1. § 11
    Vedkommende minister kan efter drøftelse med uddannelses- og forskningsministeren godkende undtagelser fra lovens ledelsesbestemmelser og fastsætte særlige regler som led i et organisatorisk samarbejde
    1. 1) mellem sektorforskningsinstitutioner eller
    2. 2) mellem sektorforskningsinstitutioner og uddannelses- eller forskningsinstitutioner.