Scenekunstloven § 3

 1. § 3
  Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed, der ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.
 2. Stk. 2.
  6 medlemmer udpeges af kulturministeren og skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig indsigt.
 3. Stk. 3.
  Medarbejderne på Det Kongelige Teater kan udpege to repræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.
 4. Stk. 4.
  Kulturministeren fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlem.
 5. Stk. 5.
  Blandt medlemmerne udpeger kulturministeren formand og næstformand.
 6. Stk. 6.
  Beskikkelserne gælder for 4 år. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang.
 7. Stk. 7.
  I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.
 8. Stk. 8.
  Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.