SCE-loven § 7

  1. § 7
    Tilsynsorganet skal bestå af mindst 3 medlemmer.
  2. Stk. 2.
    Ledelsesorganet skal bestå af mindst 1 medlem.
  3. Stk. 3.
    Flertallet af ledelsesorganets medlemmer må ikke være administrerende direktører i SCE-selskabet.