SCE-loven § 3

  1. § 3
    En juridisk person, som ikke har sit hovedkontor i et EU- eller EØS-land, kan deltage i stiftelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, hvis den juridiske person
    1. 1) er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning,
    2. 2) har sit vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat og
    3. 3) har en faktisk og vedvarende tilknytning til erhvervslivet i en medlemsstat.