SCE-loven § 12

  1. § 12
    Hvis nye ordninger for medarbejderindflydelse, som er fastsat i medfør af lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber, er i strid med SCE-selskabets gældende vedtægter, kan selskabets ledelses- eller administrationsorgan ændre vedtægterne i det nødvendige omfang, uden at det er nødvendigt med en afgørelse fra generalforsamlingen.