SCE-loven § 10

  1. § 10
    Et SCE-selskab er ikke forpligtet over for tredjemand i de tilfælde, som er nævnt i SCE-forordningens artikel 47, stk. 2, 2. pkt.