Sømandsloven § 42

  1. § 42
    Opsiges en skibsofficer, der har været uafbrudt beskæftiget i samme rederi i 12 eller 17 år, skal rederen ved officerens fratræden udrede et beløb svarende til 1 henholdsvis 3 måneders løn.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 gælder også, hvis skibsofficeren afskediges uberettiget.