Sømandsloven § 11

 1. § 11
  Den søfarende har ret til at kræve afsked, hvis:
  1. 1) skibet er usødygtigt, eller mandskabets opholdsrum er sundhedsfarlige og skibsføreren ikke sørger for, at manglerne afhjælpes,
  2. 2) skibsføreren i strid med § 56 undlader at lade skibet syne, eller
  3. 3) den søfarende har været udsat for mishandling om bord på skibet, uden at skibsføreren trods kendskab hertil har ydet ham beskyttelse.
 2. Stk. 2.
  En søfarende, der fratræder efter stk. 1, har ret til erstatning og fri rejse med underhold efter § 18, stk. 1 og 2.