Sømandsbeskatningsloven § 14

  1. § 14
    Sejldistancen efter § 2, nr. 3, litra d, fastsættes til 25 sømil ved arbejde i trafik på ruter, hvor der den 23. februar 2005 var givet dispensation efter bestemmelserne i § 5, stk. 4, i lov om særlige fradrag til sømænd m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001, som ændret ved § 11 i lov nr. 394 af 28. maj 2003.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis besejlingen af en rute er ophørt efter den 23. februar 2005.