Rockerloven § 1

 1. § 1
  Politiet kan forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, hvis
 2. Stk. 2.
  Politiet kan forbyde enhver person adgang til en bestemt ejendom, hvis der skønnes at være betydelig risiko for et angreb som nævnt i stk. 1, nr. 2. Forbud tilkendegives ved skiltning.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1 og 2 kan kun anvendes, såfremt det angreb, der er risiko for, må antages at være led i et gensidigt opgør mellem grupper af personer, hvor der på begge sider anvendes voldelige midler, herunder skydevåben og sprængstoffer.
 4. Stk. 4.
  Forbud nedlægges for et bestemt tidsrum eller indtil videre.
 5. Stk. 5.
  Politiet skal ophæve et forbud efter stk. 1 og 2, når den risiko for angreb, der gav anledning til forbudet, ikke længere foreligger. Det gælder, selv om forbudet er meddelt for et bestemt tidsrum.