Revisorloven § 55

  1. § 55
    Loven træder i kraft den 1. juli 2008, jf. dog stk. 2-5.
  2. Stk. 2.
    (Udelades)
  3. Stk. 3.
    Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 15.