Revisorloven § 24 a

 1. § 24 a
  Uanset artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden kan en revisor eller revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, udføre følgende opgaver for revisionskunden og dens moder- og dattervirksomheder:
  1. 1) Skatteydelser relateret til
   1. a) udarbejdelse af skatteblanketter,
   2. b) udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter,
   3. c) bistand i forbindelse med skattekontroller og
   4. d) skatterådgivning om anvendelse af skattelovgivning og
  2. 2) vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til retssager.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for udførelse af opgaver efter stk. 1, at
  1. 1) opgaverne hver for sig eller samlet ikke har nogen eller kun har en uvæsentlig indvirkning på de reviderede regnskaber,
  2. 2) skønnet over indvirkningen på de reviderede regnskaber er veldokumenteret og forklaret i revisionsprotokollen til revisionsudvalget og bestyrelsen, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, og
  3. 3) revisor og revisionsvirksomheden opfylder betingelserne om uafhængighed i § 24.